Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Tội ác man rợ của Tàu -China

*MLC: hãy xem bằng chứng man rợ về sự đối xử của chính quyền Tàu -China với nhân dân của mình như thế nào qua video dưới đây. Với những ai còn mơ hồ về một chính phủ 'nói một đằng làm một nẻo' và còn tin vào mối quan hệ 'răng-môi', '16 chữ vàng' hay '4 tốt' hãy thức tỉnh và cảnh giác...

(Nguồn: Lê Quốc Quân blog)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét