Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Mối nguy địa chủ thời hiện đại

Tác giả: Đặng Hùng Võ  • Chế độ sử dụng đất "vô thời hạn" của doanh nghiệp sẽ có lợi cho các "đại gia" nhiều vốn. Các doanh nghiệp trong tương lai chỉ còn cách thuê lại đất của các đại gia này, địa tô tuyệt đối mà Mác quyết tâm loại trừ lại quay lại nước ta.
    (Nguồn: Boxit.vn)
    ------------------------------------------