Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Những tên làm tay sai cho Trung Quốc

*MLC: Trong các cuộc biểu tình chống sự bành trước của bọn giặc Tàu bị chính quyền VN đàn áp bắt bớ, luôn nổi lên những điển hình làm tên tay sai cho lũ giặc cướp nước. Những gương mặt này nhân dân VN nên ghi nhớ để nếu một ngày người bạn '4 tốt' và tình bạn '16 chữ vàng' nổ phát súng xâm lược VN, nhân dân VN sẽ đưa chúng và các quan thầy của chúng ra toà án nhân dân....

clip_image030

Ảnh 1. Những tên mặc áo xanh làm tay sai cho Tàu khựa khủng bố người biểu tình yêu nước trong cuộc biểu tình chống TQ -ngày 9/12/2012 tại Hà Nội.
clip_image032
Lại có thêm một tên chỉ điểm từ nãy đến giờ đã bám nhằng nhằng lấy đoàn biểu tình đang giơ tay chỉ đường cho họ đến bắt từng người
clip_image034
Tên chỉ huy này đang ngoác mồm chỉ trỏ chuẩn bị cho một cuộc đàn áp

clip_image036
Những tên tay sai Tàu mặc thường phục
-----------Chùm ảnh trong cuộc biểu tình chống Tàu ngày 09/12/2012. Nguồn: Quechoa.vn--------------------
(...còn tiếp)