Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa*

*Phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đâyNào, hỡi anh em.

Để nhiệt liệt chào mừng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do đảng ta dẫn dắt có thể chưa thấy trong...một trăm năm tới. Đề nghị anh em (những người có lương tri) trên toàn cõi VN hãy nổ những tràng bịp bịp bịp.. để bày tỏ sự ủng hộ cho con đường của đảng ta mà cụ thể do tổng bí thư sáng suốt (vậy mà có kẻ thối dám bảo ngài là Lú) Nguyễn Phú Trọng của chúng ta làm người lài chéo (í lộn chèo lái).

Mở ngoặc không hạn chế số lượng cũng như số lần bịp. Những người đang bị tào tháo đuổi và trẻ em (chưa kiểm soát được hành vi) được khuyến khích tham gia. Những người bị táo bón có thể nhờ những người bị đau bụng kinh niên…làm thay.
Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm !
Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm !
He he giờ mình mới hiểu chữ muôn năm ở đít câu khẩu hiệu trên :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét