Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Mõ Làng Chờ: Thế giới nên tấn công Bắc Triều Tiên ?

Mõ Làng Chờ: Thế giới nên tấn công Bắc Triều Tiên ?: Kim Chính Nhật đã được 'thổi' lên thành 'thánh'. Tại sao thế giới, Liên Hiệp Quốc lại để một chính thể bạo chúa tàn độc cai trị nhân dâ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét