Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Danh sách tù chính trị tại VN (tiếp theo)

(Nguồn: http://mylinhng.wordpress.com/ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh Sách 386 Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Tại Việt Nam (26/3/2011)

Dưới đây là danh sách 81 tù nhân Tây Nguyên đang bị giam tại trại giam Nam Hà, chưa kể có khoảng trên 30 tù nhân chính trị đang bị giam chung với anh Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Phạm Văn Trội, và cũng có thêm 50 tù nhân chính trị khác đang bị giam tại trại Thanh Hóa nữa, xin được kính tường. 

Trước 29/9/2010, chúng ta có danh sách 223 tù nhân chính trị và tôn giáo đang bị giam cầm. Trong tháng trước, Nhà Cầm Quyền VC đã thả anh Trần Văn Thiêng và vừa rồi chúng thả anh Nguyễn Văn Đài, nên còn 222 tù nhân, nhưng đã bắt thêm chị Hồ Thị Bích Khương, mục sư Nguyễn Trường Tôn, và anh Vi Đức Hồi, và thiếu Đoàn Huy Chương trong danh sách trước (vụ án ở tỉnh Trà Vinh với anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh), coi như danh sách 225 tù nhân + 81 + 30 + 50 = 386 tù nhân chính trị.

Lẽ dĩ nhiên, danh sách tù nhân chính trị ở nước CHXHCNVN này là điều bí mật. Danh sách này, chúng ta biết được là nhờ những tù nhân sau khi ra tù, nhớ đến những bạn tù của mình mà kể lại. Chứ theo ước đoán, con số có thể lên đến hàng ngàn người, hay hàng chục ngàn người cũng không chừng, trong khắp 64 tỉnh thành ở VN. Cái gian manh, NCQ VC không chấp nhận có tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo, đối với họ, tất cả tù nhân đều mang tội hình sự. Thành ra, thế giới bên ngoài không biết chính xác được có bao nhiêu tù nhân chính trị đang bị giam cầm tại Việt Nam. Chưa kể đến những tù nhân chính trị đã chết trong nhà tù CS. Nếu tính từ tháng 4 năm 1975 cho đến hôm nay, con số đó có thể vượt trên 200.000 tù nhân chính trị, chết vì bị bỏ đói, chết vì bị rét lạnh, vì bị bệnh tật mà không được cung cấp thuốc men, chết vì bị ăn trúng độc, chết vì bị bắn từ đằng sau lưng rồi cho là vượt ngục…
Sau đây là danh sách 81 tù nhân chính trị vừa được cung cấp:

NumberFull Name, Born, Years in prisonAddress
1Y ĐHăm Ê Ban, 1961, 9 yearsJu, EaTu, Buôn Mê Thuột, Đắc lắc
2Y Krêc Byă, 1978, 8Cuôr Knia, Ea Bar, Buôn Đôn, Đắc Lắc
3Y Hoang BKrông, 1973, 10Cuôr Knia, Ea Bar, Buôn Đôn, ĐL`1
4Y Jup Ê Ban, 1973, 11 Buôn Pốc, Ea Pốk Cư M’gar, ĐL
5Y Rit Niê, 1973, 12Pốc, Ea Pốk, Cư M’gar, ĐL
6Y Nghing Niê, 1975, 11Pốc, Ea Pốk, Cư M’gar, ĐL
7Y Jim ÊBan, 1964, 13Sut Hlôt Cư Suê, Cư M’gar, ĐL
8Y Het Niê KDăm, 1960, 10Ea Tiêu, Krông Ana, ĐL
9Y BHem KPơr, 1962, 10PuHuê, Ea Ktur, Krông Ana, ĐL
10Y IXiô, 1970, 9BLpư Prông, Cư Êwi, Krông Ana, ĐL
11Y Pher HDruc, 1979, 12Ea Khit, Ea Bhốk, Krông Ana, ĐL
12Y Samuel MLô, 1971, 9PuôrTara, Hoà Đông, Krông Pắc, ĐL
13Y Suôn BYă, 1968, 9Êcam, thị trấn buôn Trấp, Krông Ana, ĐL
14Y Ngun Knul, 1968, 18Duôr Kmăn, buôn Trấp, Krông Ana, ĐL
15Y Yoan Hmok, 1981, 8Hra, Hoà hiệp, Krông Ana, ĐL
16Y Kur BDap, 1971, 17Khit, Ea Bhốk, Krông Ana, ĐL
17Y Dơ Mlô, 1957, 10Blang Phao, Cư M’ta, M’drắk, ĐL
18Y Ang Knul , 1964, 11 yearsPuhuê, Ea Ktur, Krông Ana, Đắc lắc
19Y Phu Ksơr, 1980, 9 yearsHyao, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắc lắc
20Y Kuô Byă, 1955, 13 yearsKò Mleo, Hoà Thắng, Buôn Mê Thuột, ĐL
21Y Tlup ADrơng, 1952, 12 years.Kmrong Prong, Ea Tu, Buôn Mê Thuột, ĐL
22Y Ruih Êban, 1960, 10Krũn Cư Êbur, Buôn Mê Thuột, ĐL
23Y Jon Ênuôl, 1976, 11Kdũn Cư Êbur, Buôn Mê Thuật, ĐL
24Y Bri Ênuôl, 1958, 10Ea Bong, Cư Êbur, BMT, ĐL
25Y Tuan HĐơk, 1965, 8Buôr, Hoà Xuân, BMT, ĐL
26Y Yuăn Byă, 1966, 11Buôr, Hoà Xuân, BMT, ĐL
27Y Ben Niê, 1971, 14Tơng Jũ, Ea Kao, Buôn Mê Thuật, Đắc lắc
28Y Thớt, 1963, 10Eu Cữ Jút, Đắc Nông
29Siu Xiiu, 1977, 10Plei Rhai, Ia Plal, Phú Thiện, GL
30Siu Them, 1982, 7Plei Tao Rong, Dun, Chư sê, Gia Lai
31Sui Bler, 1962, 17Plei Al Hmoi, Ia Biệt, Đăk Đoa, GL
32DJRớt, 1965, 9 yearsPlei bia brê, Ia Pết, Đăk Đoa, Gia lai
33RơMah Hiat, 1965, 12 yearsPlei mui, Thiên giáo, Chư Păh, Gia lai
34RơMah Phong, 1959, 8yearsPlei plok, Phú thiện, Gia lai
35Kleh, 1955, 9 yearsPlei căm bôm, Ia Băng, Đăk Đoa, Gia lai
36HLưn, 1958, 11 yearsPlei rĩng, Hbáo, Đăk đoa, Gia lai
37Har, 1954, 11 yearsPlei ia ly, Chư Đăng Ya, Chư Păh, Gia lai
38Ksor Wung, 1968, 10 yearsPlei đũp, Hbao, Đăk Đoa, Gia lai
39Siu Bôch, 1964, 13 yearsPlei lao, Nhơn hoà, Chư sê, Gia lai
40Sui Bop, 1961, 8 yearsPlei sua, Ia Ko, Chư sê, Gia lai
41KPă Hung, 1975, 12 yearsPlei tuơh ktu, Glar, Đăk Đoa, Gia lai
42Nưm, 1981, 12 yearsPlei tuoi klah, Glar, Đăk Đoa, Gia lai
43Siu Hanh, 1984, 12 yearsBon xo ma rưng, Ia Peng, Phú thiện, GL
44Kpă Dơk, 1960, 8 yearsBon trang, Ia Piar, Phú Thiện, Gia lai
45Na Y Phe, 1965, 14 yearsPlei krông a, Phú Thiện, Gia lai
46Ksor Suin, 1975, 9 yearsBon Ksing, Ia Piar, Phú Thiện, Gia lai
47KPă Bih, 1976, 14 yearsPlei pang, Ia Glai, Chư sê, Gia lai
48Siu Nhăm, 1981, 8 yearsPlei wel, Ia Ko, Chư sê, Gia lai
49RơMah Nhang, 1977, 7 yearsPlei ring, Hbông, Chư sê, Gia lai
50Ksor Kla, 1958, 9 yearsBon ama hnoat, Ia Rsiơm Krông Pa, GL
51Kpă Thil, 1965, 9 yearsPleiho Bi, Ia Tiêm, Chư sê, GL
52Khe, 1975, 8 yearsPlei om, Đăk Tơ Ver, Chư Păh, Gia lai
53Kpă Anuit, 1968, 8 yearsPlei hrai dơng, Nhơn hoà, Chư sê, Gia lai
54Rơmah Ty, 1958, 8 yearsPlei tao Kuh, Dun, Chư sê, Gia lai
55Rơmah BLor, 1959, 10 yearsPlei tao phang, Chư sê, Gia lai
56Rơlan Hiyt, 1961, 9 yearsPleiko Let, Ia Tiêm, Chư sê, GL
57Rơlan Thit, 1976, 14 yearsPlei tut biơh, Chư sê, Gia lai
58Đôn Sờn, 1979, 10 yearsPleikdang, Kơ Dang, Đăk Đoa, GL
59Rơmah HLang, 1968, 7 yearsPlei sura, Ia Ko, Chư sê, GL
60Rơmah Wăe, 1960, 8 yearsPlei yit lê, Ia lang, Đưk kơ, GL
61Ngiang Phit, 1970, 8 yearsPlei hra, Ia Ko, Chư sê, GL
62Rôcom Doanh, 1986, 8 yearsPlei kêc cữ, Ia Khưl, Ayun Pa, Gia lai
63Rơlan Ban, 1981, 8 yearsPlei dun beu, Dun, Chư sê, Gia lai
64Hương, 1980, 7 yearsPlei mor, Đăk Tơ Ver, Chư Păh, GL
65Hưn, 1975, 7 yearsPlei Dor, Glar, Đăk Đoa, GL
66Siu Wiơt, 1972, 8 yearsPlei bong phun, Chư Á, Plây ku, GL
67Gưp, 1959, 5 yearsPlei klun, Đăk Krông, Đăk Đoa, GL
68Kpuih Phe, 1961, 8 yearsPlei su be, Ia Ko, Chư sê, GL
69Ksor Rĩk, 1970, 9 yearsPleibong phun, xã Chư Á, Plêiku, Gia lai
70Rôcom Mrĩn, 1960, 7 yearsPlei khop, Iagsai, Gia lai
71Rơmah Zit, 1967, 7 yearsPlei luh ngõ, Ia Hlốp, Chư sê, Gia lai
72Ksor Miêr, 1956, 8 yearsBon ama yũ, Chư Rcăm, Krông Pa, Gia lai
73KPuih Phin, 1978, 9 yearsPlei hrê dơng, Nhơn hoà, Chư sê, GL
74Rơlan Wie, 1960, 7 yearsPlei ho bi, Chư Pơng, Chư sê, GL
75Bưng, 1968, 8 yearsPlei bơng, Mor, Ayun, Băng yang, GL
76Rơlan Mok, 1982, 5 yearsPleikê, TT Cư sê, Gia Lai
77Y Nưm, 1965, 8 yearsPleiđê dhung, Đăk krông, Đăk Đoa, Gia lai
78Rlan Blok, 1969, 9 yearsPleitung, CưĂ, Pleiku, GL
79Rơlan Tip, 1963, 11 yearsPleikluh, Ia Tiêm, Chư sê, GL
80Ksor Chung, 1964, 15 yearsPlei teng Uar, Krông Pa, GL
81Kpuih Tin, 1966, 13 yearsPleiyrik, Nhơn Hoà, Chư sê GL

Ngày 26 tháng 3 năm 2011
Xin phổ biến tự do
PS: Danh sách tù nhân chính trị trước đó:
# Danh Sách 223 Tù Nhân Lương Tâm (Chính Trị Và Tôn Giáo) (29/9/2010)
1. Trương Văn Duy (Trại 2, Xuân Lộc, án chung thân, giảm 20 năm, đã ở 14 năm)
2. Lê Văn Tính (T2, Xuân Lộc, dân biểu VNCH, đã trên 70 tuổi, án 20 năm, đã ở 14 năm, trước đây đã có 10 năm tập trung cải tạo)
3. Đỗ Văn Thái (T2, XL, án 17 năm, đã ở 11 năm, đang bị HIV, qua AIDS)
4. Nguyễn Hữu Cầu (T2, XL, án chung thân, đã ở 34 năm tù)
5. Nguyễn Văn Hoa (T2, XL, gần 70 tuổi, án 20 năm, đã ở 18 năm)
6. Nguyễn Văn Trại (T2, XL, trên 70 tuổi, án 15 năm, đã ở 14 năm, đang bị xuất huyết bao tử, sức khỏe suy kiệt, còn thêm tai biến mạch máu não)
7. Nguyễn Long Hội (T2, XL, gần 70 tuồi, tù chung thân, giảm 20 năm, ở 13 năm thì trốn trại trong 20 năm, đầu năm 2010 thì bị bắt lại, và phải tiếp tục án 7 năm nữa)
8. Nguyễn Tuấn Nam (T2, XL, 74 tuổi, án 19 năm, đã ở 14 năm, đang bị tai biến mạch máu não)
9. Trần Văn Đức (T2, XL, gần 60, án 11 năm, sắp được mãn án tù)
10. Nguyễn Xuân Nô (T2, XL, án 8 năm, đã ở 4 năm, lần thứ 2 hay thứ 3, bị bắt cũng đều là tù chính trị)
11. Trần Văn Thiêng (T2, XL, 75 tuổi, án 20 năm, đã ở 19 năm 6 tháng, còn 6 tháng nữa sẽ mãn hạn tù, đang bị bịnh nặng, suy thận cấp 3, viêm tuyến tiền liệt )
12. Bùi Đăng Thủy (T2, XL, gần 60, án 18 năm, ở được 13 năm, đang bị bịnh phổi rất nặng, sức khỏe suy yếu)
13. Nguyễn Văn Cảnh (T2, XL, gần 60 tuổi, án 13 năm, ở được 5 năm,
14. Đỗ Thanh Nhàn (T2, XL, 84 tuổi, án 20 năm, đã ở 18 năm)
15. Tô Văn Hồng (T2, XL, dưới 60 tuổi, án 13 năm, đã ở 11 năm)
16. Danh Hưởng (T2, XL, án 17 năm, đã ở 11 năm, người Khmer, chưa có ai thăm nuôi)
17. Phạm Xuân Thân (T2, XL, án chung thân, đã ở 14 năm)
18. Nguyễn Hoàng Sơn (T2, XL, án 12 năm, đã ở 11 năm)
19. Huỳnh Anh Tú (T2, XL, 42 tuổi, án 13 năm, đã ở 10 năm, anh Tú có người em là Trí)
20. Huỳnh Anh Trí (T2, XL, 38 tuổi, án 13 năm, đã ở 10 năm, em của anh Tú)
21. Nguyễn Ngọc Phương (PT1, Xuân Lộc, bị bắt lúc mười mấy tuổi, coi như trưởng thành trong tù, hiện 45 tuổi, bị kết án 12 năm, đã ở 10 năm, người gốc Việt ở Campuchia)
22. Nguyễn Văn Trung (T2, XL, trên 60 tuổi, án 20 năm, ở 18 năm)
23. Huỳnh Anh (T2, XL, án 8 năm, đã ở được 6 năm)
24. Âu (những người mới bị bắt gần đây, bị xử án trên Lâm Đồng)
25. Kim (những người mới bị bắt gần đây, bị xử án trên Lâm Đồng)
26. Huyền (những người mới bị bắt gần đây, bị xử án trên Lâm Đồng)
27. Phượng (những người mới bị bắt gần đây, bị xử án trên Lâm Đồng)
28. Vũ Hùng (án 20 năm, đã ở được 11 năm, bị bắt, trốn trại, rồi bị bắt lại)
29. Đỗ Thanh Vân (án 20 năm, ở được 12 năm, người Việt ở Campuchia hay Thái)
30. Phạm Bá Hải (án 5 năm, đã ở 4 năm)
31. Nguyễn Tấn Hoành, tức Đoàn Huy Chương.
32. Hồ Long Đức (án 20 năm, ở được 12 năm,
33. Văn Ngọc Hiếu (án 20 năm, ở 12 năm, chưa ai thăm nuôi từ lúc bị bắt, người duy nhất trốn ra khỏi trại giam B34 của Bộ Công An, trốn ra tới biên giới, vì bị bịnh nên không thể đi tiếp, và bị lực lượng biên phòng bắt lại.)
34. Lê Kim Hùng (án 20 năm, đã ở được 12 năm)
35. Trương Quốc Huy (án 6 năm, đã ở 4 năm, từng chơi trên diễn đàn Paltalk)
36. Trần Quốc Hiền (án 5 năm, đã ở 3 năm rồi)
37. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng (bác sĩ Lê Nguyên Sang đã được thả tù)
38. Sơn Nguyễn Thanh Điền (có thẻ xanh Hoa Kỳ, về nước hoạt động bị bắt, bị kết án 17 năm, đã ở 12 năm)
39. Nguyễn Văn Phương (Phân trại 3, XL, thêm tội chiếm lĩnh hội trường với tù hình sự, án 17 năm, đã ở 12 năm)
40. Trần Hoàng Giang (PT3, Xuân Lộc, thêm tội chiếm lĩnh hội trường với tù hình sự, bị án 16 năm, đã ở 12 năm tù, từng bị biệt giam 13 tháng, 2 tháng bị cùm 24 tiếng/ ngày, 11 tháng còn lại, ngày mở cùm, đêm cùm lại, ăn uống rất khắc khổ, tên giám thị trại giam, Nguyễn Trung Binh, xuống nói trực tiếp với ông Giang rằng: “Nếu tù hình sự thì tao thả, còn tù chính trị, tao giam tới chết luôn”)
41. Trương Minh Đức (Phân trại 4, từng là ký gỉa)
42. Trần Tư (Trại giam Nam Hà, án chung thân, đã ở 17 năm, có thẻ Xanh của Hoa Kỳ)
43. Võ Văn Thanh Liêm (tù vì tôn giáo Hòa Hảo, 60 tuổi, bị án 6.5 năm tù.
44. Võ Văn Thanh Long (tù vì tôn giáo Hòa Hảo, 39 tuổi, bị án 5.5 năm tù, mới được thả, cháu của ông Võ Văn Thanh Liêm)
45. Võ Văn Điền (tù vì tôn giáo Hòa Hảo, 71 tuổi, án 7 năm đã ở 5 năm)
46. Nguyễn Thanh Phong (Hòa Hảo, án 6 năm)
47. Võ Văn Bửu (Hòa Hảo, án 7 năm)
48. Mai Thị Dung (Phân trại 4, XL, Hòa Hảo, án 11 năm, đang bị bịnh rất nặng, chị Dung là vợ của ông Võ Văn Bửu)
49. Nguyễn Văn Thơ (PT4, Xuân Lộc, Hòa Hảo, 72 tuổi, án 7 năm)
50. Dương Thị Tròn (PT4, XL, Hòa Hảo, 72 tuổi, án 9 năm, chị Tròn là vợ của anh Thơ)
51. Lê Văn Sóc (PT4, XL, Hòa Hảo, bị bắt 2006, án 6 năm)
52. Tô Văn Mãnh (Hòa Hảo, bị bắt 2006, án 6 năm)
53. Nguyễn Văn Thùy (Hòa Hảo, bị bắt 2006, án 5 năm)
54. Đoàn Văn Diên (Mục sư ở Đồng Nai, bị kết án 4 năm 6 tháng, bị giam ở B5, Đồng Nai)
55. Trần Văn Thiệp (ở An Giang, bị bắt năm 2007, án 6 năm chị Lụa thông báo)
56. Nguyễn Văn Hải (Blogger Điếu Cày, bị kết án 2 năm 6 tháng, tội trốn thuế, nhưng thất ra ai cũng biết là tù chính trị)
57. Đỗ Thị Minh Hạnh (Trương Minh Nguyệt đã được thả tù).
58. Nguyễn Văn Ngọc (51 tuổi, bị bắt 2007, kết án 5 năm).
59. Nguyễn Phong (Sinh 1975. Trưởng Ban Đại diện Ban Thành lập đảng Thăng Tiến. Đang bị giam tại K3, Trại 5, Yên Định, Thanh Hóa. Bắt giam ngày 29-3-2007, án 6 năm, đã ở 3 năm 5 tháng).
60. Nguyễn Bình Thành (Sinh 1955. Kỹ thuật viên, Thành viên Ban Đại diện Ban Thành lập đảng Thăng Tiến. Đang bị giam tại K4, Trại Z30A, Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Bắt giam ngày 30-3-2007, án 5 năm, đã ở 3 năm 5 tháng).

200. Khoảng gần 140 Tín hữu Tin lành Tây Nguyên.
Mục sư Nguyễn Công Chính và các Mục sư vùng Tây Nguyên có thể có danh sách. Sau khi linh mục Nguyễn Văn Lý đã tham khảo với tù nhân Trương Văn Sương, khoảng 100 tù nhân lương tâm bị giam đầy 2 buồng 1,2 và buồng 6, bị giam khoảng 40 tù nhân lương tâm. Tất cả 140 TNLT thuộc K1 Trại Nam Hà, Ba Sao, Kim Bảng, Nam Hà. Phần lớn đang bị giam tại K1 Nam Hà, xã Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam. Một số có thể bị giam tại K2, K3 cũng trại giam Nam Hà này. Đây là những anh em Tin Lành Tây Nguyên, và Nhà Nước “Dega”.

201. Chị Trần Khải Thanh Thủy, 49 tuổi, bị kết án 42 tháng tù.
202. Chị Phạm Thanh Nghiên, bị kết án 4 năm tù.
203. Anh LS Lê Công Định, bị kết án 5 năm tù.
204. Anh Trần Huỳnh Duy Thức, 44 tuổi, bị kết án 16 năm tù chỉ vì đòi thay đổi Hội Đồng Xét Xử vì lý do bị nhục hình trong lúc tạm giam, Nếu không, chắc chỉ lãnh 5 năm tù như LS Lê Công Định.
205. Anh Lê Thăng Long, phó Tổng Giám Đốc công tý EIS, Chủ Tịch hội đồng quản trị One Connection Internet, bị kết án 5 năm tù, bị kết án 3 năm 6 tháng tù.
206. Anh Trần Anh Kim, trung tá bộ đội, bị kết án 5 năm tù
207. Phạm Văn Viêm, dịch gỉa cuốn “Chế Độ Phát Xít”, bị bắt rất nhiều lần và may mắn trốn thoát được. Sau 7 năm trốn tại Bungary, anh lại bị mật vụ Hà Nội bắt dẫn độ về VN vài tháng 12 năm 1997. Hiện nay, sau nhiều lần truy tìm, Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã phát hiện anh Phạm Văn Viêm vẫn còn sống, từ năm 1997 đến nay anh đã từng bị giam tại khu trại giam B15 (thuộc sự quản lý của Cục A24 – Bộ công an CSVN). Khu B15 nằm tại khu Kim Giang – Thanh Xuân – Hà Nội. (sau nhà máy thuốc lá Thăng Long – Hà nội). Trích từ link của: http://www.datviet.com/archive/index.php/t-92220.html.
208. Anh Lê Trí Tuệ, đã qua Campuchia, xin tị nạn chính trị, sau đó bị mất tích luôn kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2007. Theo nhà dân chủ Nguyễn Thu Trâm, khi bi công an Phường 3, Quận Phú Nhuận bắt giữ, tên công an tên Nguyễn Văn Sơn có tiết lộ về anh Lê Chí Tuệ, có lẽ đã bị giết (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/966/966). Đây là bằng chứng cho thấy bọn VC đã dẫn độ anh LTT về Việt Nam.
209. Anh Phạm Văn Trội, 41 tuổi, bị kết án 4 năm tù.
210. Nhà giáo Vũ Hùng, 44 tuổi, bị kết án 3 năm tù.
210. Anh Trần Đức Thạch, tác gỉa “Cuộc Thảm Sát Tân Lập”, là nhân chứng trong cuộc thảm sát mà bộ đội VC đã gây ra với hàng trăm người dân, bị kết án 3 năm tù.
211. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, 61 tuổi, bị kết án 6 năm tù.
212. Sinh viên Ngô Quỳnh, 26 tuổi, bị kết án 3 năm tù.
213. Anh Nguyễn Mạnh Sơn, 67 tuổi, bị kết án 3 năm tù.
214. Anh Nguyễn Văn Tính, 68 tuổi, bị kết án 3 năm tù
215. Anh Nguyễn Văn Túc, 46 tuổi, bị kết án 4 năm tù.
216. Anh Nguyễn Kim Nhàn, 61 tuổi, bị kết án 2 năm tù.
217. Mục sư Dương Kim Khải, bị bắt ngày 10 tháng 8 năm 2010 tại Nhà Thờ Chuồng Bò số 37/6 Cầu Ông Ngữ, Đường Bình Thới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, SG, nay bị giam ở đâu không rõ. Mục sư Khải có người vợ tật nguyền, không biết ai sẽ lo việc chăm sóc.
218. Nguyễn Tiến Trung, bị kết án 7 năm tù
219. Phạm Văn Thông (Tin Lành, sinh năm 1962, cư ngụ Ấp 2, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, bị bắt ngày 18/7/2010)
220. Nguyễn Thành Tâm (Tin Lành, sinh năm 1954, cư ngụ tại Ấp 1, Xã An Ngãi Tây, Huyện Ba Tri, bị bắt ngày 18/7/2010)
221. Luật sư Nguyễn Văn Đài, bị bắt ngày 6/2/2007, án tù 4 năm.
222. GS Phạm Minh Hoàng.
223. Bà Trần Thị Thúy.

Ngày 25 tháng 8 năm 2010
Mylinhng@aol.com

http://mylinhng.multipy.com

Xin phổ biến tự do

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét